Litter “O”

Litter “O” 

D.O.B.: 8.10.2021

8 boys/ 0 girls

 

Litter statistic :

Born 8 puppies (8 boys), all with nice long ridges, no excesive white, no DS,

no official kinked tails (not x-rayed – mayby 1x very small block, 1x kinked tail)

1x small offset crowns, 1x multicrowns

 

 

Father: VILLAGEDOGS O´RED OCTOBER “Memphis”– more info HERE

Mother: KEEP´N MY HEART EMMA SLUNCE ZAMBEZI – more info HERE


 

Name Country Teeth HD ED OCD other
ODINSON THOR SZ CZ showquality
OH MY GOD LEO SZ CZ full scissor bite A/A 0/0

neg/pos.

(result is unfofficial)

showquality
OLLIVANDER SZ CZ full scissor bite A/A 0/0 neg. (result is unfofficial) pet – multicrowns
ON TOP OF THE WORLD SZ CZ full scissor bite A/A 0/0 neg.

showquality

LTV typ 0, SA neg.

ONCE UPON A TIME SZ SLUNCE ZAMBEZI kennel full scissor bite A/A 0/0 neg. showquality
DM N/N (clear)
D-locus D/D (clear)LTV typ 0, SA neg.
OPTIMUS PRIME SZ CZ full scissor bite A/A 0/0 neg.

showquality

LTV typ 0, SA neg.

ORIGINALY ROCKY SZ CZ showquality
OZZY SZ CZ full scissor bite A/A 0/0 neg.

showquality

LTV typ 0, SA neg.


ODINSON THOR SZ OH MY GOD LEO SZ OLLIVANDER SZ ON TOP OF THE WORLD SZ
ONCE UPON A TIME SZ OPTIMUS PRIME SZ ORIGINALY ROCKY SZ OZZY SZ

Pedigree

Villagedogs O´Red October

livernose


DM N/N, D-locus D/D
full scissor bite
EOAD high confidence CLEAR
B-locus b/b (livernose)
Hemophilia B: clear, Ridge: R/r, 68 cm
HD B, ED 0/0, OCD neg.,
SA neg., LTV neg., L-7

Villagedogs Mystic Rhett Buttler “Teaser”


DM N/N, D-locus D/D
full scissor bite
EOAD high confidence CLEAR
B-locus B/b, Ridge: R/r, 66 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.,

Kangelani´s Gentle Thanzi
Ukukhanya´s Midsummernight Dream

Villagedogs Ka Nani Pele

Villagedogs Hot Topic
video
Pupukea ridge Kela Kai O Villagedogs

Keep´n my heart Emma Slunce Zambezi

DM N/n (carrier)
D-locus D/d (carrier)
full scissor bite
EOAD high confidence CLEAR
B-locus B/B (without gen for livernose)
Hemophilia B: clear, Ridge: R/R
height: 62 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.,
SA neg., L-7

Maanhaar Primo-Creatus Fateful Benjamin


DM N/N, D-locus D/D
full scissor bite
EOAD high confidence CLEAR
B-locus B/B (without gen for livernose)
Hemophilia B: clear, Ridge: R/r, 69 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.,
SA neg., LTV neg., L-7

Elangeni Braveheart Rules
Maanhaar Primo-Creatus Bahati Della Nila Fibi

Emma True Angel Slunce Zambezi

DM N/n (carrier)
D-locus D/d (carrier)
full scissor bite
EOAD high confidence CLEAR
B-locus B/B (without gen for livernose)
Hemophilia B: clear, Ridge: R/r, 61 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.,
SA neg., LTV neg., L-7

Amber Grand Star Qwandoya
Rex Ventors Trinity

INFO

Pro tento vrh byla moje volba krycího psa rychlá. Memphise jsem vybrala již pro vrh s Emminou matkou Ambi. Bohužel Ambi nebyla březí a tak v době, kdy jsem začala plánovat vrh s Emmou, byly moje myšlenky jasně vedeny k Memphisovi.

For this litter, my choice of stud dog was quick. I have already chosen Memphis for the litter with Emma’s mother Ambi. Unfortunately, Ambi was not pregnant, so by the time I started planning the litter with Emma, my thoughts were clearly directed to Memphis.

 

MEMPHIS

Memphis byl můj splněný sen. Už jako malé štěňátko mě očaroval svým úžasným hnědým nosem a rodokmenem plným nádherných psů. Celou dobu co rostl a já měla možnost ho sledovat na sociálních sítích a živě na výstavách, jsem se více utvrzovala v tom, že tohoto psa musím zařadit do mých chovatelských plánů. Memphis je synem Teasera (Villagedogs Mystic Rhett Buttler), kterého jsem použila pro vrh “L”. Teaser se geneticky skvěle podepsal nejen na exteriéru štěňat, ale potvrdil naše dobré zdravotní výsledky a povahu. Ve vrhu “L” se narodilo 8 štěňat, z toho 6 štěňat bylo rentgenovaných a všechna s negativními výsledky HD, ED, OCD, LTV a SA a to v 4 státech.

Memphis was my dream come true. As a small puppy, he enchanted me with his amazing brown nose and pedigree full of beautiful dogs. The whole time he grew up and I had the opportunity to watch him on social networks and live at shows, I became more convinced that I had to include this dog in my breeding plans. Memphis is the son of Teaser (Villagedogs Mystic Rhett Buttler), whom I used for litter “L”. Teaser not only had a genetically significant appearance on the exterior of the puppies, but also confirmed our good health results and character. 8 litters were born in litter “L”, of which 6 puppies were x-rayed and all with negative results HD, ED, OCD, LTV and SA in 4 states.

TEASER (Memphisův otec)

 

Memphise jsem měla také možnost poznat v normálním životě. Při krytí s Teaserem a i při krytí Ambi vždy ukázal jakou má úžasnou milou, přátelskou a pohodovou povahu. Memphisova matka je Villagedogs Ka Nani Pele. Krásná fena pšeničné barvy s nádhernýma tmavýma očima. Pele je sestrou úžasného Villagedogs Ka Makana, který i přes jeho brzké úmrtí velmi pozitivně ovlivnil chov psů.

I also had the opportunity to get to know Memphis in normal life. When mating with Teaser and also mating Ambi, he always showed me what a wonderful kind, friendly and relaxed nature he has. Memphis’ mother is Villagedogs Ka Nani Pele. Beautiful female of wheat color with beautiful dark eyes. Pele is the sister of the amazing Villagedogs Ka Makana, who, despite his early death, had a very positive effect on dog breeding.

Villagedogs Ka Makana

 

Memphis byl prostě perfektní volba nad kterou nebylo nutné dlouho přemýšlet. O Memphisovi a jeho rodokmenu, o něm, jeho výstavních úspěších a jeho přednostech bych mohla mluvit hodiny… Prostě.. díky Dorothy za možnost použít Memphise ve svém chovu. Je to pan úžasňák 🙂

Memphis was just the perfect choice that didn’t take long to think about. I could talk for hours about Memphis and his pedigree, about him, his show successes and his strengths … just .. thanks Dorothy for the opportunity to use Memphis in my breeding. He is Mr. Amazing 🙂

MEMPHIS

 

EMMA

Emma je fenkou z mého vrhu “K”. Žije u mojí kamarádky Anety Beerové (spolumajitelky).
Emma is a female from my litter “K”. He lives with my friend Aneta Beerová (co-owner).

 

Už její jméno (Keep´n my heart Emma) přesně hovoří o tom jak velký význam pro mě má. Emma je totiž dcerou mojí Ambi (Emma True Angel Slunce Zambezi), která byla spojením mojí staré linie s Assa Pretoria Rose a nové linie s Rex Ventors Trinity.

Her name (Keep´n my heart Emma) speaks precisely about how important she is to me. Emma is the daughter of my Ambi (Emma True Angel Slunce Zambezi), who was the merger of my old line with Assa Pretoria Rose and the new line with Rex Ventors Trinity.

Rex Ventors Trinity – více info ZDE
Trinity
Assa Pretoria Rose

 

Ambi byla srdcem Slunce Zambezi a její odkaz je tvrdě vryt do paměti každého kdo ji měl možnost poznat. Tak úžasná Ambi byla a dokazovala to nejen v osobním životě, ale také na výstavách kde získala mnoho obdivuhodných ocenění.

Ambi was the heart of the Slunce Zambezi and her legacy is hard engraved in the memory of everyone who had the opportunity to know her. Ambi was so amazing and proved it not only in her personal life, but also at shows, where she won many admirable awards.

Emma True Angel Slunce Zambezi “AMBI” – více info ZDE

 

Emma je stále v dobré náladě. Vždy připravená na jakoukoliv hru a srandu a už při ranním vstávání ukazuje jak miluje život a jak se těší na další dobrodružství a výlety, které pro ni plánuje její majitelka. I přes to, že Aneta je více dogtrackingový typ, tak děvčata společně vyběhaly titul Český junior šampion a v kruhu tvoří velmi dobrý pár a já si díky nim užívám fandění z venkovní strany kruhu a ten úžasný pocit hrdého chovatele. Emma s Anetou také vyhrály BOB na klubové výstavě ČKRR od rozhodčího a chovatele RR T. Trininic /CHS Ayaba z více jak 170 přihlášených jedinců a mnoho dalších titulů. Emma je červěně pšeničné barvy s nádhernýma tmavýma očima, má elegantní krk, korektní úhlení končetin a hluboký hrudník s výrazným předhrudím. Její největší předností je však její prostorný a dynamický pohyb. V jejím rodokmenu je mnoho známých jmen jako: Amber Grand Star Qwandoya, Heshima ya Kimba Grand Aquarius, Elangeni Braveheart Rules, Tolasana´s Sitanka nebo Rex Ventors Iving.  Mnoho jejích videí lze nalést na mém IG účtu SlunceZambezi.

Emma is still in a good mood. Always ready for any game and joke and getting up in the morning, she shows how she loves life and how she looks forward to the next adventures and trips that her owner is planning for her. Despite the fact that Aneta is more of a dogtracking type, the girls ran the title of Czech Junior Champion together and they form a very good couple in the ring and thanks to them I enjoy cheering from the outside of the ring and the amazing feeling of a proud breeder. Emma and Aneta also won BOB at the club show CKRR from judge and breeder RR T. Trininic / kennel Ayaba from more than 170 registered dogss and many other titles. Emma is red-wheat-colored with beautiful dark eyes, has an elegant neck, correct angulation of the limbs and a deep chest with a pronounced forechest. However, its biggest advantage is its spacious and dynamic movement. In her pedigree there are many famous names such as: Amber Grand Star Qwandoya, Heshima ya Kimba Grand Aquarius, Elangeni Braveheart Rules, Tolasana´s Sitanka or Rex Ventors Iving.  Many of her videos can be found on my SlunceZambezi IG account.

EMMA – více info ZDE

 

Z tohoto spojení očekávám utvrzení předností Emmy a Memphise. Očekávám štěňátka s přátelskou a hravou povahou, krásnýma tmavýma očima, elegantním krkem, dlouhým formátem se správným úhlením končetin a dlouhým dynamickým krokem. Věřím, že toto spojení umocní výborný úhel lopatky, hloubku hrudníku a předhrudí, které v chovu RR velmi potřebujeme.

From this connection, I expect to confirm merit of Emmy and Memphis. I expect puppies with a friendly and playful nature, beautiful dark eyes, elegant neck, long format with correct angulation of the limbs and a long dynamic step. I believe that this connection will amplify the excellent angle of the scapula, the depth of the chest and forechest, which we really need in breeding RR.