Planned litter “R”

​”R” litter

D.O.B.: 1.4.2023

 

Litter statistic: born 8 puppies, 4 boy and 4 girls, all puppies with ridge,

1 boy with 1 crown, 1 girl with 3 crowns
no kinked tail, no excessive white, DS not found yet

 

Litter from natural mating

 

Pedigree

  AVATAR ETERNAL SOUL LEARRINA

 

D-locus D/D, DM N/N, JME N/N,

B-locus B/B, ridge: R/r

Akin Stříbrný vrch Křemešník

foto 1, 2, 3

D/D, DM N/N, JME N/N, EOAD clear,

OCD neg, LTV neg, 

Ozrhode Australian Idol
Aischa z Krajickovy Stráně

A’ One Alecia Beth Malawi Way

DM N/n, JME N/N, OCD neg., EOAD clear, 63 cm

B´Lower Leo Of Tailor Made
Tusani Miss Malawi

LILY OF THE VALLEY

SLUNCE ZAMBEZI

 

D-locus: D/D, DM: N/N, JME: N/N,

EOAD by parentage h.c. CLEAR,

ridge: R/R, B- locus: ?

Villagedogs Mystic Rhett Butler

D/D, DM N/N, JME N/N,

EOAD h.c. CLEAR, B-locus B/b

67 cm

Kangelani´s Gentle Thanzi
Ukukhanya´s Midsummernight Dream

Gateway to Success Slunce Zambezi

D/D, DM N/N, JME N/N

EOAD by parentage h.c. CLEAR,

B-locus B/b, 63 cm

Usakose Air of Success of Gondwana – livernose
Rex Ventors Trinity

Info

Plánování tohoto vrhu pro mě bylo milým překvapením. Sally žije nedaleko mě u rodiny Hoškových, kteří ve Slunce Zambezi rodině nejsou žádnou novinkou, ale s jejich první fenkou Desert Rose Slunce Zambezi “Sára” neměli žádné chovatelské záměry. Proto bylo větší potěšení pro mě, když jsme se dohodli, že Sally půjde na rentgeny a bonitaci. Vše dopadlo skvěle a tak jsme se rozhodli, že pro ni naplánujeme jeden vrh. Sally i se štěňátky vychovávají Hoškovi v jejich domě nedaleko Brna a já dohlížím, aby měli tu nejlepší péči a nové rodiny.

Planning this litter was a nice surprise for me. Sally lives near me with the Hošek family, who are not new to the Slunce Zambezi family, but with their first female Desert Rose Slunce Zambezi “Sára” they had no breeding intentions. That’s why it was a greater pleasure for me when we agreed that Sally would go for X-rays and breeding exam. Everything turned out great, so we decided to plan one litter for her. Sally and the puppies are raised by Hošek family in their house near Brno, and I make sure that they have the best care and new families.

Arnie

Arnie byl pro mě jasná volba. Poprvé jsem ho viděla na klubové výstavě při WDS v Brně. Pes silné kostry s perfektním svalstvem. Zaujal mě, ale nebyl moc čas jít se podívat zblízka. Za dalších několik týdnů jsem byla na výstavě v Rakousku a opět jsem uviděla krásného psa, který odpovídá typu, který stále hledám. Klidný, bez reakce na psy kolem něho, přátelský k rozhodčímu a dalším lidem. Měla jsem radost, když jsem zjistila, že je to stejný pes jako v Brně. Majitele Arnieho jsem přesvědčila, aby se zúčastnili bonitace, který se konala týden po výstavě a tak jsem od něj měla veškeré dokumenty. Při pohledu do jeho rodokmenu jsem pochopila po kom je tak krásný tento dosud neobjevený pes.

Arnie was the obvious choice for me. I saw him for the first time at a club show after WDS in Brno. A dog with a strong skeleton and perfect musculature. He was interested me, but there wasn’t much time to go take a closer look. In the next few weeks I was at a show in Austria and again I saw a beautiful dog that matches the type I am still looking for. Calm, without reaction to the dogs around him, friendly to the judge and other people. I was happy when I found out that it was the same dog as in Brno. I convinced the owner Arnie to participate in the bonitation, which took place a week after the show, and so I had all the documents from him. Looking at his pedigree, I understood why this hitherto undiscovered dog is so beautiful.

B´Lower Leo Of Tailor Made Cruft´s Winner

MultiCh. MultiBISS Kennebec Final Answer – imp. USA

C.I.B., MultiCh. Myöllnir Kyala

Jockular Jamal Aquamarin Cruft´s Winner 2003, World Winner 2003

Bango Leoridge

US CH Filmakers Never Surrender

 

Arnie je pro jeho rodinu skvělým parťákem, běhá s koňmi, jezdí na výlety a výstavy jsou pouze jako další další aktivita, které se majitele i on stále učí.

Arnie is a great companion for his family, running with horses, going on trips and shows are just another activity that both the owner and he are still learning.

Více fotek Arnieho / More pictures of Arnie

Sally

Sally žije se svoji rodinou Hoškových nedaleko Brna. Její majitele nemají výstavní a chovatelské ambice, Sally je jako jejich 3. dítě. Jezdí spolu lyžovat, na různé výlety a dovolené. Sally miluje svoje majitele a je na nich velmi fixovaná. Je to čemu se říká “pes, nejlepší přítel člověka”. Je vždy připravená udělat pro majitele co jim na očích vidí. Výstavy byly jen nutnou aktivitou pro bonitaci a chov. Sally je vyrovnaná, milá a velmi poslušná fena. Jako správný RR je zpočátku rezervovaná, ale bez známek strachu nebo agrese. Za několik minut vám bude sedět na klíně a čekat jaký pamlsek dostane.

Sally lives with her Hošek family near Brno. Her owners have no show and breeding ambitions, Sally is like their 3rd child. They go skiing together, on various trips and vacations. Sally loves her owners and is very fixated on them. She is.. what is called “dog, man’s best friend”. She is always ready to do for the owners what they see in their eyes. Exhibitions were just a necessary activity for breeding exam and breeding. Sally is a balanced, sweet and very obedient bitch. Like a true RR, she is reserved at first, but without signs of fear or aggression. In a few minutes he will be sitting on your lap waiting for a biscuit.

Sally pochází z mého “L” vrhu , kde se narodilo 8 štěňat – 1 kluk a 7 holčiček, 2 štěňátka hnědonosá a pouze jedna fenka nestandardní pro blok na ocasu. Tento vrh se vyznačoval nádherným pigmentem, dlouhými těly a perfektním pohybem. Byl to jeden z mých nejhezčích vrhů co se týká exteriéru. 4 z jejích sourozenců bydlí v zahraničí v chovatelských stanicích 2x Gondwana (SAF), Timber Creek´s (DE) and 1x v Holandsku. Jsem ráda, že se Hoškovi rozhodli pro jeden vrh Sally pod Slunce Zambezi.

Sally comes from my “L” litter, where 8 puppies were born – 1 boy and 7 girls, 2 livernose puppies and only one female petquality for a block on her tail. This litter featured beautiful pigment, long bodies and perfect movement. It was one of my nicest litters in terms of exterior. 4 of her siblings live abroad in kennels 2x Gondwana (SAF), Timber Creek’s (DE) and 1x in Holland. I am glad that the Hošeks decided to have one litter of Sally under Slunce Zambezi.

Dále v rodokmenu Sally můžeme najít mnoho známých a krásných psů:

In Sally’s pedigree we can find many famous and beautiful dogs:

Tolasana’s Sitanka

C.I.B Nord Ch SEW-09
Rex Ventors Iving

N Ch NordV-04
Masithela’s Famous Akinzo by Woody

Chipangali’s Jinda

ZA ZW CH Globe’s Roving Red Regent

AM CA INT CH BIS; BISS Wetu Of Kalahari ROM

Více fotek Sally / More pictures of Sally

Sally a Arnie se perfektně doplňují. Věřím, že Arnie přinese sílu kostry, svalstvo a perfektní předhrudí. Sally předá délku těla, elegantní dynamický pohyb a krásnou typickou hlavu s tmavým okem. Jsem šťasná, že můžu Sally i Arnieho použít v mém chovu. Děkuji všem..

Sally and Arnie complement each other perfectly. I believe Arnie will bring perfect strong skeleton, muscle and forechest. Sally brings body length, elegant dynamic movement and a beautiful typical head with a dark eye. I am happy that I can to use Sally and Arnie in my breeding. Thank you..


 

Name Born Country HD ED OCD  other
boy 1 – blue 16:26 ?
boy 2 – dark green 19:30 reserved CZ pet – 1 crown
boy 3 – purple 20:00 ?
boy 4 – light green 23:45 reserved UA
girl 1 – yellow 15:35 reserved CZ
girl 2 – red 16:38 stay by Sally´s owners
girl 3 – orange 18:42 reserved SK pet – 3 crowns
girl 4 – pink 21:45 reserved SWE

 

For more info please contact me on my FB messenger.