Planned litter “S” 2023

​”S” LITTER

D.O.B.: 14.5.2023

Litter statistic: born 12 puppies, 1/2 died after section
Now we have 5 boys and 4 girls, 1 boy ridgeless, 1 boy with small offset crowns
No other faults not found yet.


Name Born Born weight Country HD ED OCD other
SHERLOCK HOLMES SZ 23:00 450g CZ
SHOW MUST GO ON SZ

11:15

Caesarean section

380g CZ
SIR LANCELOT SZ 22:40 400g CZ
SOUND OF SILENCE SZ

11:15

Caesarean section

370g CZ Small offset crowns
STEVIE WONDER SZ

11:15

Caesarean section

430g CZ ridgeless
SHIRLEY TEMPLE SZ 22:35 340g CZ
SINGING IN THE RAIN SZ

11:15

Caesarean section

350g UK
SOPHIA LOREN SZ 01:40 320g CZ
SPIRIT OF AMBI SZ 23:50 400g

Stay in

SLUNCE ZAMBEZI

 


Fotogalerie


Pedigree

Ch., Jch, BOB and BOS winner

JITU AYABAfull scissor bite, 68 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD free, LTV neg, SA neg,
DM N/N, JME N/N
VETERAN WORLD WINNER 2017
+ BOB at WDS 2017
C.I.B., MultiCh. MultiWinner, Multi BOB

Wa Kishujaa Dakarifull scissor bite, 69,5 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD free, LTV neg
DM N/N, JME N/N
Ch. NL
Jumanne van het Maasjesfles

BH CH ME CH VDH CH INT UCH

Wa Kishujaa Ayana

HD A2, ED 0/0, OCD free, 65 cm

CH HR, MG, BG, CG, MK

Chikwuemeka Ayaba

HD A/A, ED 0/0, OCD free

Champion VDH

Zuritamu WinguHD A/A ED 0/0 OCD neg
full dentition
MultiCh.

Twiny AyabaHD A/A, ED 0/0, OCD free
full dentition

Ch., Jch, BOB

HERA THE GODDESS OF
SLUNCE ZAMBEZI

complete scissor bite, 63 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD neg., SA neg., LTV neg.
DM: N/N, D-locus: D/D, JME N/N, B-locus: B/B

BISS, MultiCh., Gr.Ch, MultiWinner, MultiBOB,  Jch.

A´Hil Mozambique Star

HD A/A, ED 0/0, OCD neg.
full scissor bite, 69 cm,

wheaten color
DM N/N, D-locus: D/D B-locus: B/b

Ch. PL, BISS

Ch. Mkai Leoridge

HD A/A, ED 0/0
full scissor bite, 68 cm

Veteran Ch. CZ

Bahati Slunce ZambeziHD A/A, ED 0/0, full scissor bite
61 cm
JUNIOR WORLD WINNER -13
BISS, MultiCh., Gr.Ch, MultiWinner, MultiBOB,  Jch.

Emma True Angel Slunce Zambezi “AMBI“DM N/n (carrier)
D-locus D/d (carrier)
full scissor bite
EOAD high confidence CLEAR
B-locus B/B (without gen for livernose)
Hemophilia B: clear, Ridge: R/r, 61 cm
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.,
SA neg., LTV neg., L-7, EOAD clear

MultiCh., MultiJch.

MultiCh. Amber Grand Star Qwandoya

68 cm, red wheaten,
full scissor bite,
HD 0/0, ED 0/0, Blue dilute: D/D

C.I.B., MultiCh., MultiJch.
EUROPEAN VETERAN WINNER
Ich. MultiCh. Rex Ventors Trinity61 cm, wheaten color,
full scissor bite,
HD 0/0, ED 0/0, OCD neg., LTV neg.
EOAD clear

 


Info

Na tento vrh jsem se velmi těšila. Výběr psa pro mě byla jasná volba a o to více se těším, že máme 9 štěňátek. A aby nebylo vše moc jednoduché, tak se 5 štěňátek narodilo přirozeně a další museli na svět císařským řezem.

I was really looking forward to this litter. Choosing a dog was a clear choice for me and I am all the more looking forward to the fact that we have 9 puppies. And to make things not too easy, 5 puppies were born naturally and others had to be born by caesarean section.

JITU

je pes narozený ve známe dlouholeté chovatelské stanici Ayaba v Chorvatsku. Jedince z této CHS najdeme v rodokmenech mnoha úspěšných psů. Jitu byl pro jeho chovatele natolik krásný pes, že zůstal v jeho spoluvlastnictví a tak jsem ho měla možnost potkat na několika výstavách.

is a male born in the well-known long-standing kennel Ayaba in Croatia. Individuals from this kennel can be found in the pedigrees of many successful dogs. Jitu was such a beautiful dog for his breeder that he remained in his co-ownership and so I had the opportunity to meet him at several shows.

Narodil se ve vrhu 7 štěňat ( 1x nestandard multikorunky ). Všichni sourozenci jsou plnochrupí s nůžkovým skusem. Mají výborný temperament, standardní výšku a bez zdravotních problémů.

He was born in a litter of 7 puppies (1x pet for multi-crown). All siblings are full dentition with a scissor bite. They have an excellent temperament, standard height and no health problems.

Již při našem prvním setkání na KV v Rakousku, kde se vystavoval ještě jako mladý pes, se mi zalíbil. Od té doby ho nosím v hlavě. Při mojí poslední návštěvě KV v Chorvatsku jsem měla možnost vidět ho ve třídě veteránů a znovu mě očaroval.

Already at our first meeting at a club show in Austria, where he was showed as a young dog, I liked him. I’ve been wearing it on my head ever since. On my last visit to club show in Croatia, I had the opportunity to see him in the veteran class and he charmed me again.

Nyní konečně nastal čas ho použít. Jitu měl několik vrhů a krytí Hery bylo jeho posledním přirozeným spojením. Jsem šťastná, že na mě osud takto počkal. Jitu je pro mě dokonalým psem. Jeho proporce jsou vyrovnané, výborné úhlení končetin, pěkné předhrudí, dobře klenutý a dlouhý krk. Jeho pohyb je dynamický s dlouhým krokem a hlavně šťastný. Jeho přátelská, hravá a bezproblémová povaha je to co v chovu nyní chybí. Také mě velmi oslovila jeho krásná pšeničná barva s perfektním medovým pigmentem.

Now it’s finally time to use him. Jitu had several litters and mating with Hera was his last natural connection. I am happy that fate waited for me like this. Jitu is the perfect dog for me. His proportions are balanced, excellent angulation of the limbs, nice forechest, well arched and long neck. His movement is dynamic with a long step and all in totally happy. His friendly, playful and easy-going nature is what is missing in breeding now. I was also very attracted to his beautiful wheaten color with perfect honey pigment.

Použítí Jitu v mém chovu není jen umocnění perfektní povahy, zdraví a exteriéru v mém chovu, je to i dobré přátelství mezi Slunce Zambezi a Ayaba.

Using Jitu in my kennel is not only enhancing the perfect temperament, health and exterior in my kennel, it is also a good friendship between Slunce Zambezi and Ayaba.

Při KV v Rakousku jsem také viděla překrásného psa Chivas Ayaba, který je bratr Jituovy matky. V Jituově rodokmenu je mnoho známých, úspěšných a zdravých psů – více níže v rodokmenu

At club show in Austria, I also saw a beautiful dog Chivas Ayaba, who is the brother of Jitu’s mother. There are many famous, successful and healthy dogs in Jitu’s pedigree – more below in the pedigree

Chivas Ayaba

 

HERA

Hera je holčička z mého vrhu „H“ (více informací o vrhu “H”). Její rodokmen je celý můj chov, vše, čemu věřím a co miluji. Hera pochází z vrhu, kde jsem provedl liniový chov na moji první fenku Assu. Nejúžasnější fenka na světě, kamarádka, učitelka a nejlepší parťák do nepohody. S radostí mohu říci, že Hera je přesně to, co jsem od tohoto spojení očekávala. Je to milá, hravá, pracovitá, absolutně nekonfliktní, chytrá holka, se kterou je radost žít. Hera žije s mými přáteli Alenou a Miroslavem Kohoutkovými, kteří mi umožnili Heru využít v chovu Slunce Zambezi.

Hera is a girl from my “H” litter (more information about the “H” litter). Her pedigree is my entire breeding, everything I believe in and love. Hera comes from a litter where I use line-bred of my first female Assa. She was the most amazing female in the world, a friend, a teacher and the best sidekick in discomfort. I am happy to say that Hera is exactly what I expected from this combination. She is a nice, playful, hardworking, absolutely non-conflicting, smart girl who is a joy to live with. Hera lives with my friends Alena and Miroslav Kohoutková, who allowed me to use Hera in the breeding of Slunce Zambezi.

Hera jako štěňátko s jejími majiteli
Alenou a Mirkem

Hera as a puppy with her owners
Alena and Mirek

Hera je jeden z pejsků, se kterými jsem jezdila na výstavy a vždy nás to baví, protože tahle fena se snaží snést modré z nebe, abych byla šťastná. Pracují s ní i její majitelé a mohou se pochlubit loveckými zkouškami, které Hera vyhrála v I. ceně  a Coursingovou licencí, protože tahle holka je opravdový lovec, sportovec a coursingový šílenec.

Hera is one of the dogs I’ve gone to shows with and we always enjoy it because this bitch tries to bring the blue from the sky to make me happy. Her owners work with her and can boast hunting trials that Hera won in 1st prize and a Coursing license, because this girl is a true hunter, sportsman and coursing devil.

Heřinou matkou byla moje milovaná Ambi (JWW-13, MultiCH. Emma True Angel Slunce Zambezi). Ambi byla stejně jako její prababička Assa to nejlepší co mě v životě potkalo. Nejúžasnější přátelská a vždy vyrovnaná a láskyplná fenka. Její olizování nemělo konce. Milovala všechny kolem sebe a byla vždy s dobrou náladou. Tak moc nám stále chybí.

Hera’s mother was my beloved Ambi (JWW-13, MultiCH. Emma True Angel Slunce Zambezi). Ambi, like her great-grandmother Assa, was the best thing that ever happened to me in my life. The most amazing friendly and always calm and loving female. There was no end to her licking. She loved everyone around her and was always in a good mood. We still miss you so much.

Heřiným otcem byl nádherný Princ (A´hil Mozambiqua Star). Princ je synem Bahati, která se narodila také ve Slunce Zambezi. Princ byl pes, kterého jsem vystavovala od jeho 9 měsíců až do jeho třídy šampionů. Byl to pes neobyčejně klidné, vyrovnané a přátelské povahy a v tu dobu neobyčejným exteriérem.

Hera’s father was the beautiful Princ (A’hil Mozambique Star). Prince is son of Bahati, who was also born in Slunce Zambezi. Princ was a dog that I showed from the age of 9 months up to his champion class. He was a dog with an unusually calm, balanced and friendly nature and an unusual exterior at that time.

 

Heřini sourozenci​ – Hera´s siblings

Od tohoto spojení očekávám umocnění perfektní povahy, zakotvení typu exteriéru a dobrého zdraví. Věřím, že štěňátka z tohoto spojení budou nejen skvělými parťáky pro volné chvíle, pro život s rodinou a jejími dětmi, ale i kvalitní a zdraví představitele plemene, kteří mohou být přínosem pro chov, pokud se tak majitele rozhodnou.

Moc děkuji Tomislavovi, Ině a Kohoutkovým, že tento vrh je. Že zvládli krytí, když jsem byla v zahraničí s dalšími psy a že sen se dále stává skutečností.

From this conection I expect of a perfect nature, the anchoring of nice exterior type and good health. I believe that the puppies from this union will not only be great companions for free time, for life with the family and its children, but also high-quality and healthy representatives of the breed who can be beneficial for breeding, if the owners so decide.

Many thanks to Tomislav, Ina and Mirek and Alena for this litter. That they managed to mating when I was abroad with other dogs and that the dream continues to come true.

 


 

For more info please contact me on my FB messenger.