Litter – “L”

Litter – “L”

Litter “L”

D.O.B.: 18.1.2019

1 boy/7 girls,

Born 8 puppies (1 boy/7 girls), all with nice long show ridges, no excesive white, no DS,

no kinked tails, 5x (girls) very small hernia, 1girl has block on her tail (in ČKRR showquality puppy)

 

 

Gateway to Success Slunce Zambezi “SUKI”      x      Villagedogs Mystic Rhett Butler “TEASER”


 

Name Born Born weight Country HD ED OCD Teeth Other
LANA DEL REY SZ  – Silver girl 07:28 470g NL A/A 0/0 neg. full scissor bite
LET THE GAMES BEGIN SZ – Blue boy 10:20 445g SAF A/A 0/0 neg. full scissor bite livernose
LILI OF THE VALLEY SZ – Pink girl 11:46 480g CZ A/A 0/0 neg. missing 1x P3

brood bitch

63 cm

LOVE IS IN THE AIR SZ – Orange girl 13:31 510g CZ missing 2x P3
LOOK AT ME SAFI SZ – Red girl 14:27 440g CZ full scissor bite block on tail
LEGENDARY SUCCESS SZ – Yellow girl 15:51 480g DE A/A 0/0 neg. full scissor bite livernose
LOVE ME LIKE YOU DO SZ – brown girl 21:27 465g SAF A/A 0/0 neg. full scissor bite brood bitch
LAVENDER FAIRY LEYA SZ – Green girl 21:40 445g CZ A/A 0/0 neg. full scissor bite

brood bitch

64,5 cm


 

 

 


Villagedogs Mystic Rhett Butler

D/D, DM N/N, JME N/N,

EOAD h.c. CLEAR, B-locus B/b

Kangelani´s Gentle Thanzi Globe´s Roving Red Regent – livernose
Kamba Anatulinda´s E´Zena
Ukukhanya´s Midsummernight Dream Globe´s Mi-Tea Scout´s honor
Ukukhanya´s Amazibulo – livernose

Gateway to Success Slunce Zambezi

D/D, DM N/N, JME N/N

EOAD by parentage h.c. CLEAR, B-locus B/b

Usakose Air of Success of Gondwana – livernose Jomeja Tale of The cat
Usakose Success by Design
Rex Ventors Trinity Tolasana´s Sitanka
Rex Ventors Iving

 


Info

Po dlouhém přemýšlení a ještě delším výběru krycího psa, jsem se rozhodla uskutečnit vrh “L”.

After long thinking and even more choice of stud dog I decided to make a litter “L”.

 

TEASER

Jako otce vrhu jsem vybrala TEASERa (Villagedogs Mystic Rhett Butler), krásného psa nižší výšky se silnější kostrou a neskutečně milou a přátelskou povahou. V jeho žilách koluje krev známých a velmi úspěšných psů jako Kangelani´s Gentle Thanzi a hnědonosý Globe´s Roving Red Regent. Teaser je pes, který je v chovu používán velmi zřídka a i přesto jde po něm vidět kvalita jeho dětí a to byl jeden z jeho velkých plusů, který mi pomohl se rozhodnout. Co ale patří dále k jeho přednostem, které je třeba zdůraznit jsou krásné tmavé oči , perfektní dlouhá rovná a velmi pevná záda, skvělé úhlení a volný dynamický pohyb.

As a litter father I chose TEASER (Villagedogs Mystic Rhett Butler), a beautiful lower height dog with a stronger skeleton and an incredibly sweet and friendly character. In his veins runs the blood of well-known and very successful dogs such as Kangelani’s Gentle Thanzi and livernose Globe’s Roving Red Regent. Teaser is a dog that is rarely used in the breed and yet after him to see the quality of his childrenand it was one of the big pluses,that helped me decide. What, however, belongs to its merits which need to be emphasized are beautiful dark eyes,perfect long straight and very strong back, excellent angulation and free dynamic movement.

Teaser je otcem nádherného hnědonosého Villagedogs O´Red October, který vyhrává výstavy napříč Evropou a pyšní se titulem Cruft´s winner.

Teaser is the father of the magnific livernose boy Villagedogs O’Red October, who is winning shows across Europe and boasts the title of Cruft´s winner.

 

SUKI

Suki je elegantní holčička narozená v mém “G” vrhu po naší švédské princezně Trinity (Rex Ventors Trinity) a  Mistru Brownovi (Usakose Air of Success of Gondwana –  psovi narozeném v Austrálii a žijícím v Africe). Suki je nekonfliktní přátelské povahy, která však má i výborné exteriérové vlastnosti. Její největší předností je nádherná hlava s tmavým okem, která získala několik ocenění na klubových výstavách a velmi prostorný a dynamický pohyb, kterým vás doslova uchvátí. Suki miluje pohyb a lov, proto také velmi rychle splnila podmínky pro získání coursingové licence a nyní se stala profi závodníkem.

Suki is an elegant little girl born in my “G” litter by our Swedish Princess Trinity (Rex Ventors Trinity) and Mr Brown (Usakose Air of Success of Gondwana – an Australian-born dog living in Africa). Suki is a non-conflict friendly character, but it also has excellent exterior features. Her biggest asset is the beautiful head with a dark eye, which has won several awards at club shows and a very spacious and dynamic movement which literally enchants you. Suki loves movement and hunting, therefore she also quickly fulfilled conditions for coursing license and now she has become a professional racer.

Suki je majitelkou mnoha titulů z mnoha států, avšak nejvíce vážíme jejích úspěchů od specialistů na plemeno jako např.:

Suki is the owner of many titles from many states, but most of all we appreciate her successes from breed specialists such as:

BEST PUPPY at SKCHR club show 2015 from Š. Štusáková – Anunnaki kennel, BEST PUPPY at ČKRR club show Orlík 2015 from Liz Storey – Kiromol kennel, BEST PUPPY at ČKRR club show Orlík 2015 from H. Mansfield – Shingwidsi kennel,

1st place BEST HEAD at KCHRR club show 2018 from Stinne Nørholm Elgaard – Akizuri kennel, 1st place BEST MOVEMENT at KCHRR club show 2018 from Stinne Nørholm Elgaard, 2nd place BEST HEAD at ČKRR club show 2018 from Jan Coppens – Jockular kennel

BOB at NDS Olomouc 2018 from  Christian Jouanchicot

BOB and Bundesieger 2018 at CACIB Tulln from Jean Pierre Achtergael

 

 

Věřím, že tímto spojením vzniknou štěňátka s perfektními povahami a neméně kvalitním exteriérem. Myslím si, že miminka budou správným přínosem pro chov a velkou radostí pro nové majitele.

I believe that this combination will create puppies of perfect characterand no less high-quality exteriors.I think babies will be the right benefit for the breedand great joy for new owners.

 

Chtěla bych poděkovat Dorothy za možnost použít Teasera v mých chovatelských plánech a za skvělé dva dny v její společnosti.

I would like to thank Dorothy for using Teaser in my breeding plans and for a great two days in her vicinity.